Linkkejä

Sähköinen resepti

www.kanta.fi

Kela / Lääkekorvaukset

www.kela.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

www.fimea.fi

Antidoping - Suomen urheilun eettinen keskus ry

www.suek.fi

Myrkytystietokeskus

www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/myrkytystietokeskus/Sivut/default.aspx

Oulun yliopistollinen sairaala

www.ppshp.fi/oulun_yliopistollinen_sairaala

Oulunkaaren kuntayhtymä

www.oulunkaari.com